Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring. Opplæringsmateriellet er laget for barnehage og grunnskole. 

Målsettingen er at barn og ungdom får kunnskap om psykisk helse og lærer strategier de kan bruke i hverdagen. Det er også en målsetting at voksne rundt barn og unge får økt kompetanse til å styrke og fremme den psykiske helsa til barn og ungdom.

Livet og sånn