Øvelse, tips og råd når du skal snakke med barn og ungdom.

Klikk inn på www.snakkemedbarn.no .

HUSK: En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. “Snakkemedbarn-simulatoren” skal hjelpe DEG å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.