Trygg oppvekst Tynset

Bekymringsskala vedrørende foresatte

Dette er et verktøy som kan hjelpe deg med å avklare din bekymring knyttet til foresatte til et barn du har kjennskap til gjennom ditt arbeid. Skalaen er et arbeidsverktøy som viser hva du kan fokusere på hvis foresattes atferd gjør deg bekymret for et barn eller en ungdom. Ved hjelp av bekymringsskalaen kan du i samarbeid med leder/kollega gi en klarere vurdering av situasjonen. Det er viktig å huske på at subjektive vurderinger kun gir et øyeblikksbilde. En familie kan være i en belastende situasjon som kan gi utslag i atferd som vekker bekymring. Tidlig involvering av foresatte i en undring er derfor veldig viktig.

Skalaen er et internt verktøy som skal hjelpe deg til å utføre best mulig skjønn.

Last ned som PDF↓

Vær oppmerksom

Familier med generelt god trivsel

 • Omsorgen fra foresatte er god.
 • Foresatte søker rådgiving dersom barnet i en periode ikke trives.
 • Foresatte søker hjelp ved å kontakte lege, helsestasjon, barnehage, skole.

Vær oppmerksom

Familier med redusert trivsel

 • Foresatte har uregelmessig fremmøte.
 • Foresatte lar være å delta på møter og arrangementer.
 • Foresatte overholde ikke avtaler, melder avbud i siste liten eller kommer med ulike forklaringer på hvorfor de ikke kan delta på møter og annet som arrangeres.
 • Endret fysisk og psykisk omsorgskapasitet.

Grunn til bekymring

Signaler hos foresatte med egne vansker

Den fysiske fremtoningen endres:

 • Hyppig sykdom
 • Lukt av alkohol/ virker ruset
 • Manglende tilstedeværelse
 • Ustelt og likegyldig til egen fremtoning

Foresatte preges av:

 • Irritasjon
 • Isolasjon
 • Usikkerhet
 • Sårbarhet
 • Nervøsitet
 • Engstelse
 • Redusert fysisk og psykisk omsorgskapasitet

Grunn til bekymring

Signaler hos foresatte der barnevern/politi skal varsles

 • Foresatte møter opp ruset, psykisk ustabil
 • Mistanke om vold enten mot en forelder eller mot barnet selv eller ved mistanke om seksuelt misbruk.