Aktivitetskort

Støtte til deltakelse på fritidsaktiviteter. Offentlige instanser som eksempelvis barneverntjenesten, NAV, skole, miljøarbeider, helsestasjon, ledere/trenere i fritidsaktivitet med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen, kan søke om midler.

For barn og unge i alderen 6-18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktivitet. Det kan søkes for ungdommer over 18 år som fremdeles er i videregående opplæring eller tilsvarende.

Retningslinjer aktivitetskort:https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/id551d015-2b14-439e-98fe-e639e60359c0/retningslinjer-aktivitetskort.pdf
Søknadsskjema for offentlige instanser:
Gå til søknadsskjema aktivitetskort i Word  (DOCX, 224 kB)
Gå til søknadsskjema aktivitetskort i PDF  (PDF, 100 kB)