Besøkshjem

Besøkshjem er et kompenserende hjelpetiltak fra barneverntjenesten for barn som trenger ekstra tilskudd av voksenmodeller som gir god utviklingsstøtte over en kortere eller lengre periode. Barnet deltar i relevante aktiviteter som besøksfamilien pleier å gjøre eller som tilpasses ut fra barnets behov.  Tiltaket settes oftest inn som et tiltak sammen med et endringstiltak.