Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

En alternativ måte å organisere tjenesten personlig assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt.

Gjelder for personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år og andre som kan nyttegjøre seg denne.

Tjenesten gis med utgangspunkt i hjemmet.

Det søkes om tjenesten på søknadsskjema til helse- og omsorgstjenester på Vedtakskontoret.