Ergoterapi

Ergoterapeuter gir tilbud om kartlegging/vurdering av funksjon og livssituasjon, veiledning og trening i hverdagsferdigheter samt bistand til å skaffe hjelpemidler til kortvarige og varige behov. 

Det gis også råd og veiledning i forhold til tilpasninger i bolig, barnehage og skole

Tilbudet er gratis og gis til alle innbyggere i Tynset kommune

Bistand gis  på ulike arenaer, i hjem, barnehage, skole, fritid og i institusjon 

For mer informasjon, se kommunens internettside:

Ergoterapi – Tynset kommune