Familieråd

Familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser.  Det er barnets familieråd og målet med familierådsmøtet er å drøfte problemstillinger barnet og foreldrene har laget sammen med barneverntjenesten, og komme fram til en plan som kan bedre familiens, og de spesielt barnets, situasjon. Barnevernet tar stilling til forslagene i planen familie- og nettverk har laget uten offentlige instanser til stede.

Familieråd kan komme i gang på veldig kort varsel dersom familien er i akutt behov for hjelp.