Individuell oppfølging av fysioterapeut ved forskjellige utfordringer

Fysioterapeut utfører kontroller oppdaget f.eks. på helsestasjonen.  Utfører tester på bestilling fra PPT,  BUP, skole eller barnehage, samt oppfølging av barn med særskilte behov. Gjelder for alle barn i Tynset kommune der det oppdages problem-stillinger som bør utredes eller følges opp.