PMTO (Parent Management Training)

PMTO er et tilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer. Målet med behandlingen er at foreldre og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon.  Opposisjonell atferd skal reduseres og positiv utvikling skal fremmes. 

Barn i alder 3-12 år som på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har særlig behov for hjelpetiltak etter Lov om barnevern § 3-1.