Ressursteam/Mestringsteam på grunnskolen

Team satt sammen av ledelse, pedagoger, helsesykepleier og PP-rådgivere for å sikre god faglig og sosial utvikling og mestring for elever. Teamet skal jobbe både individrettet og systemrettet.