Ressursteam Tynsetbarnehagene

Team på tvers av barnehagene satt sammen for å bedre utnyttelsen av spesialkompetansen i barnehagene.
For: Tjenesteområdeleder, styrere, barnevern-pedagoger, spesialpedagoger.
Når: Ca. hver 2. måned