Sosiallærer i ungdomsskolen

Lærer som har som oppgave å være en støtte for elever med ulike problemer som ikke er knyttet til fag.