Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge.

For mer informasjon, trykk på linken:

Helsestasjon- Skolehelsetjeneste-Helsestasjon for ungdom – Tynset kommune