Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Tynset

BUP Tynset gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser. Tilbudet er frivillig.

En henvisning til BUP må sendes skriftlig fra fastlege, barnevernsleder eller psykolog.
Foreldre som har foreldreansvar, må samtykke til at henvisningen sendes (hvis du er under 16 år).
Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet eller ungdommen samtykker de til henvisning til BUP.

For mer informasjon:
https://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-innlandet/bup-tynset