Familievernkontoret

Familievernkontorene tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.

For mer informasjon:

Familievernkontoret Innlandet øst | Bufdir