Frambu (spesialisthelsetjeneste)

Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Frambu tilbyr veiledning, kurs og leire til familie, samt veiledning til støtte og hjelpeapparatet rundt barnet.

Søknad om tjenester hos Frambu forutsetter blant annet at andre hjelpeinstanser er involvert i et pågående arbeid vedr. et barn/elev. Se hjemmesiden: https://frambu.no/