Habiliteringstjenesten

Habiliteringstjenesten, Sanderud, Innlandet sykehus, har ansvar for å tilby spesialisthelse-tjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering.

Kommunale- og fylkeskommunale hjelpeinstanser, kompetansesentre, samt andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten kan henvise til Habiliterings-tjenesten. Ønsker du å henvise barn/ungdom, må eget henvisningsskjema benyttes og lege må alltid være med- eller hovedhenviser.

For mer informasjon:
Habiliteringstjenesten, Sanderud – Sykehuset Innlandet (sykehuset-innlandet.no)