Statped

Statped bistår kommunen med spesialpedagogiske tjenester innenfor seks ulike fagområder: ervervet hjerneskade, hørsel, syn, språk og tale, sammensatte lærevansker, kombinerte syn- og hørseltap og døvblindhet. De bistår både på indvidnivå og systemnivå.

Henvisning skjer i samarbeid med PPT.
Se hjemmesiden: http://www.statped.no/