Ungdomskontakt

Ungdomskontakt Elise Fristad, tlf 48866501

I ungdomstiden skjer det store forandringer med deg både fysisk og psykisk. En ungdomskontakt har god oversikt over ungdom og hvilke utfordringer de kan stå ovenfor. Ungdomskontakten er til stede for alle ungdommer mellom 13-24 år og deres foresatte/foreldre. Med ungdomskontakten kan dere snakke om alt fra konflikter på ulike arenaer, seksuell helse, rus, økonomi og jobb. Ungdomskontakten har taushetsplikt, det vil si at ungdomskontakten ikke kan fortelle noe videre uten at det er greit for deg. MEN ungdomskontakten har meldeplikt, det vil si at dersom det du forteller kan være til skade for deg selv eller noen rundt deg må ungdomskontakten gå videre med dette, noe du vil få informasjon om.