Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

En nasjonal faglig retningslinje utarbeidet av helsedirektoratet med mål om å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatt I kommunene. Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge – Helsedirektoratet