En nasjonal faglig retningslinje utarbeidet av helsedirektoratet med mål om å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatt I kommunene.

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge – Helsedirektoratet

 

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge