Nettstedet ung.no drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
På ung.no skal ungdom få informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og hjelper dem med å ta gode valg.

Målgruppen til ung.no er ungdom i alderen 13–20 år.

Det er redaksjonen i ung.no som produserer, redigerer og vedlikeholder innholdet på ung.no. De har et tett samarbeid med fagpersoner, organisasjoner og andre offentlige aktører som bidrar med innhold og faglig kvalitetssikring av artikler.

Du skal kunne stole på at det som står på ung.no er riktig. De går gjennom og oppdaterer artiklene sine jevnlig, og innholdet på ung.no skal være kontrollert av fagpersoner.

https://www.ung.no/