Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset.

Handlingsplanen er en plan for den enkelte kommune.
Tiltaksplanen omfatter kommunale tiltak og tiltak det er naturlig å samarbeide om på
tvers av kommunegrenser.

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner