«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Jeg vet