Kunnskapombarn.no gir oppdatert og kvalitetssikret kunnskap om barn og unges psykiske helse og utvikling. Målet er å gi deg som jobber med barn og unge tilgang til ny viten, kompetanseheving og verktøy.

Kunnskapombarn.no er et samarbeid mellom de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU/RBUP).

Kunnskap om barn og unge fra RKBU og RBUP

 

Kunnskap om barn og unge fra RKBU og RBUP