Barnekoordinator

For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarig og sammensatte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Gjelder frem til barnet er 18 år

Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om tjenestetilbud, bidra til at de mottar tilbud om eller ytelser av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, sørge for at tjenestetilbudet blir koordinert og fremdrift i individuell plan der det foreligger.

Barnekoordinator kan oppnevnes fra alle kommunale/ interkommunale instanser, men skal være en i fagnettverket rundt familien.