Barnekoordinator

For familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarig og sammensatte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Gjelder frem til barnet er 18 år Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om tjenestetilbud, bidra til at de mottar …