Tiltak på universelt nivå

Universalforebyggende tiltak til foreldre er oftest gruppeorienterte tiltak som alle foreldre kan delta i.

COS-P

COS Parenting er et relasjonsbasert omsorgskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Kursdeltakerne møtes 8 ganger. Målsetting med tiltaket er å styrke tilknytningen og relasjonen mellom barn og dets omsorgspersoner og at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå …

ICDP (International Child Development Program)

ICDP er et veiledningstiltak, som er ment å være enkelt, helsefremmende og forebyggende med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Tiltaket har vist seg å ha best effekt når det gis overfor grupper og spesielt overfor minoritetsfamilie.  Tilbudet gis som gruppetilbud …