ICDP (International Child Development Program)

ICDP er et veiledningstiltak, som er ment å være enkelt, helsefremmende og forebyggende med mål om å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Tiltaket har vist seg å ha best effekt når det gis overfor grupper og spesielt overfor minoritetsfamilie. 
 
Tilbudet gis som gruppetilbud gjennom Tynset opplæringssenter.