COS-P

COS Parenting er et relasjonsbasert omsorgskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Kursdeltakerne møtes 8 ganger.

Målsetting med tiltaket er å styrke tilknytningen og relasjonen mellom barn og dets omsorgspersoner og at barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet.

COSP tilbys på helsestasjon. For barn med særlig behov etter Barnevernsloven kan foreldre få kurset som et hjelpetiltak hos barnevernstjenesten.

Man kan også bruke COSP inn i barnehage, skole eller andre institusjoner, som en del av veiledningen ovenfor personalet.