COS-P Barselgruppe

COS Parenting er et relasjonsbasert omsorgskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Kursdeltakerne møtes 8 ganger.

COSP tilbys på helsestasjon for foreldre med barn fra 4 mnd. og oppover på dagtid.
Alle foreldre i barselpermisjon får tilbud om å delta, samt andre foreldre som har mulighet.

Målsettingen med tiltaket er å styrke tilknytningen og relasjonen mellom barn og dets omsorgspersoner. Barnet skal få hjelp til å kjenne seg trygg på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet.