I trygge hender

Video til bruk på helsestasjonen. Refleksjon og dialog rundt tema vold. Alle foreldre med nyfødte i Tynset kommune i grupper på helsestasjon.