MST (Multi Systemisk Terapi)

MST er et familie- og nærmiljøbasert behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlig atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikt i hjemmet, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet. For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Barn i aldersgruppen 12-18 år som på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har særlig behov for hjelpetiltak etter Barnevernsloven § 3-1.