Pårørendestøtte

Tjenesten gjelder for pårørende som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver og kan gis i 3 ulike former:

  • Opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter
  • Avlastning i og utenfor institusjon
  • Omsorgsstønad

Avlastning kan gis i hjemmet, besøkshjem, i institusjon.
Alle typer helse- og omsorgstjenester kan gis som avlastning.
Omsorgsstønad er en viss økonomisk kompensasjon.

Det søkes om tjenesten til Vedtakskontoret, helse- og omsorg, primært på søknadsskjema

Pårørendeveileder – Helsedirektoratet