Ressurshjem

Et ressurshjem er en familie, som på oppdrag fra barnevernet, tar på seg å invitere barnet/familien til aktiviteter o.l. 

Barn/familie som har behov for ekstra støtte i hverdagen, f.eks. for å delta i aktiviteter eller familieaktiviteter. Målsettingen med tiltaket varierer fra familie til familie. Kan handle om at barnet/familien skal få gode opplevelser og relasjoner i hverdagen, styrke seg som familie og få et større nettverk og/eller at foreldrene trenger gode rollemodeller.

Barn, som på grunn av sin omsorgssituasjon eller adferd, har særlig behov for hjelp, kan søke om ressurshjem hos barnevernstjenesten.