Er du urolig eller bekymret for et barn?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne på en uro for et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen sliter med noe, eller vi opplever signaler fra foreldre som gjør oss urolige.

Det finnes mange hjelpe- og støttetjenester i kommunen du kan ta kontakt med. En kort beskrivelse av de ulike tjenestene og kontaktinformasjon finner du her: Arkiv for Tjenester – Trygg oppvekst Tynset (kinsta.cloud)

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal du kontakte barnevernstjenesten eller politi direkte.

Barnevernlederens beste råd dersom du er bekymret for et barn (bufdir.no)

 

Nummer du kan ringe:

Ungdomskontakt

48866501
Fritidskoordinator

kristin@tynsetidrett.no
Drop-In tilbud Psykisk helsetjeneste

48865404
Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal (vakttelefon) 47976780
Barnevernvakt ( kl. 15.00 – 08.00.) 40404015
Politiet 02800
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Øyeblikkelig legehjelp dagtid 62485162
Legevakt (15:30 – 08:00) 116 117