Er du urolig eller bekymret for et ufødt barn, et barn eller en ungdom?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne på en uro for et ufødt barn, et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen sliter med noe, eller vi opplever signaler fra foreldre som gjør oss urolige.

BEKYMRING FOR OM ET BARN HAR DET BRA

Å bli sett og anerkjent av voksne, betyr mye for alle barn – og spesielt for barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det betyr at det lille du gjør for et barn i ditt nærmiljø, kan gjøre en stor forskjell for barnets liv og fremtid.

HVA KAN DU GJØRE?

  • Forsøk å definere hva du er urolig for, hva er det ved barnet/ barnets situasjon som gjør deg urolig?
  • Snakk om uroen med den det gjelder. Kanskje er det noe du kan bidra med?
  • Du kan snakke om din uro med noen du kjenner. Du kan også snakke med barneverntjenesten, barnehagen, skolen, SFO, helsesykepleier, ungdomskontakten eller familievernkontoret. Slik kan du få hjelp til å definere din uro, du kan også få hjelp til å vite hvor du eventuelt skal gå videre med informasjonen du sitter på.
  • Som privatperson kan du melde bekymring til Barnevernet

Det finnes mange hjelpe- og støttetjenester i kommunen du kan ta kontakt med. En kort beskrivelse av de ulike tjenestene og kontaktinformasjon finner du her: Arkiv for Tjenester – Trygg oppvekst Tynset (kinsta.cloud)

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal du kontakte barnevernstjenesten eller politi direkte.

https://www.bufdir.no/barnevern/

 

Nummer du kan ringe:

Ungdomskontakt 48866501
Fritidskoordinator 48215002
Drop-In tilbud Psykisk helsetjeneste 48865404
Barnevernstjenesten i Nord-Østerdal (vakttelefon) 47976780
Barnevernvakt ( kl. 15.00 – 08.00.) 40404015
Politiet 02800
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Øyeblikkelig legehjelp dagtid 62485162
Legevakt (15:30 – 08:00) 116 117