Ansatt

Handlingsveilederen

Handlingsveilederen – et arbeidsverktøy

BTI-modellen er en veileder for hvordan du som ansatt skal arbeide med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for.

I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser.

Nivå 0: Undring. Avklare om det er grunn til bekymring

Nivå 1: Interne tiltak. Samarbeid med familien og tiltak i egen tjeneste

Nivå 2: Samarbeid med hjelpetjeneste. En eller to hjelpetjenester kommer inn i samarbeidet.

Nivå 3: Samarbeid med flere tjenester. Omfattende tverrfaglig samarbeid.

Til handlingsveileder

Nivå 0

Undring

Til veileder

Nivå 1

Samarbeid med familien og tiltak i egen tjeneste

Til veileder

Nivå 2

Samarbeid med hjelpetjenester

Til veileder

Nivå 3

Samarbeid med flere hjelpetjenester

Til veileder

Saken avsluttes

Bruk gjerne avslutningsnotat