Helsestasjon

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med
politiet på tlf. 02800 eller barnevernstjenesten på tlf. 47976780 (hverdag 08-15) eller 40404015 (vakttelefon 15-08)