E-læringskurs om barns rettigheter

Barneombudet har utarbeidet et e-læringskurs for å gi forvaltningen støtte til å vurdere barnets beste. Kurset inneholder en modell for hvilke steg forvaltningen bør gå igjennom for å treffe best mulige beslutninger for barn. Nytt e-læringskurs om barns rettigheter – Barneombudet