Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset. Handlingsplanen er en plan for den enkelte kommune. Tiltaksplanen omfatter kommunale tiltak og tiltak det er naturlig å samarbeide om på tvers av kommunegrenser. Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

Strategisk plan

Strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats for barn, unge og familier i Rendalen, Folldal, Tynset, Alvdal og Tolga kommune. Plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats